True

Het verwarmen van het zwembad

Deze pagina beschrijft de verschillende methoden voor zwembad verwarming, zodat eenvoudig een keuze gemaakt kan worden wat de best passende methode is voor uw situatie. Kiest u voor een goedkope en duurzame methode om uw zwembad op te warmen of gaat u voor een snelle en comfortabele zwembad verwarming? De keuze is aan u. Het blijft natuurlijk altijd zaak om de energie welke u heeft gebruikt om uw zwembad te laten verwarmen niet weer te verliezen. Isolatie van uw zwembad is en blijft bij alle methoden enorm van belang.

Contact opnemen over zwembadverwarming

Clarico-Text-Image

De verschillende methodes voor zwembad verwarming:


 1. Zwembad verwarming door middel van een warmtepomp.

 2. Zwembad verwarming door middel van zonne-energie.

 3. Zwembad verwarming door middel van een elektrische verwarming.

 4. Zwembad verwarming door middel van een gasverwarming.

 5. Zwembad verwarming door middel van een hout gestookte kachel.

 6. Onderstaand worden de verschillende methoden beschreven en wordt er ingegaan op de specifieke voor- en nadelen van ieder systeem.

Referentie berekening voor verschillende methoden om uw zwembad te verwarmen:


De volgende berekening is geen exacte uitkomst, maar is gebaseerd op een aantal aannames en afrondingen.


De soortelijke warmte van water is 4.19 kJ/(kg.K). Om 1 liter water 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen is 4.19 kJ/3.6 MJ = 0.00116 kWh nodig. Voor 1 m3 zwembadwater benodigd dus 1.16 kWh wat resulteert tot €0,29 bij een energieprijs van €0,25 per kWh. Dit is een theoretische waarde, welke geen rekening houdt met het rendement van het verwarmingssysteem voor het zwembad of eventuele verliezen. Deze referentie berekening zullen we gebruiken om de verschillende zwembadverwarmingsmethoden te vergelijken.

Warmtepompen

Een warmtepomp gebruikt de energie die in lucht zit in vorm van de lucht temperatuur. De warmtepomp neemt warme lucht tot zich (bijvoorbeeld 15 graden Celsius) en blaast de lucht weer uit met een lagere temperatuur. (Bijvoorbeeld 5 graden Celsius) De energie die is onttrokken aan de lucht wordt door de warmtewisselaar aan het zwembadwater gegeven. Voor dit proces gebruikt de warmtepomp elektrische energie die wordt geleverd vanuit het elektriciteitsnet. De elektrische energie, welke u toevoegt vanaf uw elektriciteitsnetwerk wordt dus niet direct omgezet in warmte voor uw zwembad, maar wordt gebruikt om op een kosteneffectieve en duurzame manier de warmte te onttrekken aan de buitenlucht. Hoe efficiënter dit gebeurt des te hoger de COP-waarde van de warmtepomp. De COP-waarde van een goede doorsnee warmtepomp is ongeveer 5. Dit houdt in dat de warmtepomp 5 keer meer energie uit de lucht onttrekt en toevoegt aan uw zwemwater dan de opgenomen elektrische energie van het elektriciteitsnet.  

Clarico-Text-Image

Een rekenvoorbeeld voor de COP-waarde van een warmtepomp:  

Als de COP-waarde van een warmtepomp 5 is en een vermogen heeft van 3.9 kW, dan houdt dit in dat de warmtepomp 3,9 kW aan warmte kan produceren, terwijl er slechts 3,9 / 5 = 0.78 kW aan elektrische energie wordt gevraagd van het elektriciteitsnet. De overige energie wordt uit de omgevingstemperatuur gehaald! Dat is 4x gratis warmte voor uw zwembad.

De minimale temperatuur van de buitenlucht waarbij een warmtepomp kan werken.

Verder is bij de keuze van een warmtepomp van belang vanaf welke temperatuur van de buitenlucht u uw zwembad kunt/wilt gaan verwarmen. Een warmtepomp kan namelijk pas vanaf een bepaalde temperatuur van de buitenlucht gaan verwarmen. Deze minimale temperatuur verschilt per merk en type. Hoe lager deze minimale temperatuur, des te efficiënter de warmtepomp is bij lagere temperaturen. Wilt u uitsluitend zwemmen in de zomermaanden dan is een minimale temperatuur van 15 graden Celsius al voldoende. Wilt u ook in het voor- en naseizoen zwemmen dan is een minimale temperatuur van 8 graden al voldoende. Wilt u het zwemwater verwarmen gedurende de wintermaanden dan is zijn er ook warmtepompen die als kunnen verwarmen met een minimale temperatuur van -5 graden Celsius. Dus ook onder het vriespunt kunt u nog uw zwembad verwarmen met een warmtepomp.


Voordelen zwembad verwarming met een warmtepomp:  

Kostenefficiënte zwembad verwarming. 4x gratis warmte!

Comfortabele zwembad verwarming. Eenvoudig de temperatuur instellen en het zwembad is warm wanneer u wilt zwemmen.

Duurzame zwembad verwarming. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. (Afhankelijk van de leverancier van uw elektrische energie)

Nadelen zwembad verwarming met een warmtepomp:  

Het systeem benodigd een gemiddelde opwarmtijd van uw zwembad, echter is dit opwarmproces van het zwembad wel uiterst efficiënt. Voor mensen die thuis beschikken over een vloerverwarming is dit goed te vergelijken. De opwarming duurt langer dan met conventionele radiatoren, maar verbruikt minder energie, waardoor het aantrekkelijk is om de thermostaat niet veel van temperatuur te laten veranderen.

Hoge aanschafprijs in verhouding tot verwarmen op zonne-energie of een zelfgemaakte hout gestookte kachel.

 

Berekening van de kosten voor zwembad verwarming van 1 m3 zwembadwater met een warmtepomp:  

De volgende berekening is geen exacte uitkomst, maar is gebaseerd op een aantal aannames en afrondingen. Volgens de referentieberekening is er om 1 m3 zwembadwater 1 graad in temperatuur te laten stijgen 1.16 kWh nodig wat resulteert tot €0,29 bij een energieprijs van €0,25 per kWh. Een zwembad verwarmingspomp met een COP-waarde van vijf heeft dus 0.29/5 = €0,058 nodig om 1m3 zwembadwater met 1 graad Celsius te verwarmen. Dit is nog steeds een theoretische waarde, zonder dat verliezen worden meegerekend. Hieruit kunnen we onderstaande tabel opmaken:Zwembad inhoud

Benodigde elektrische energie

Prijs


15 m3

34.8 kWh

€8,70


30 m3

69.6 kWh

€17,40


45 m3

104.4 kWh

€26,10


60 m3

139.2 kWh

€34,80


Bij een warmteverlies van 2 graden per dag/nacht, is volgende elektrische energie nodig met de bijbehorende kosten. (Met deze kosten ziet u hoe belangrijk een goede isolatie van een verwarmt zwembad is)

Zwembad inhoud

Benodigde elektrische energie

Prijs per dag

15 m3

6.96 kWh

€1,74

30 m3

13.92 kWh

€3,48

45 m3

20.88 kWh

€5,22

60 m3

27.84 kWh

€6,96


We hebben voor u diverse warmtepompen in ons assortiment, deze kunt u vinden onder "Warmtepompen".

     Solar panelen en solar matten - de duurzame  oplossing!

     Voor zwembad verwarming     met zonne-energie dient u solarpanelen of solarbollen te installeren. Het water dat door deze solarpanelen of solarbollen loopt wordt verwarmd door de zon. De energie voor het verwarmen van het zwembad lijkt hiermee geheel gratis, echter wordt er wel elektrische energie gevraagd voor het rondpompen van het water. Indien u een zware zwembadpomp heeft dan kan het energieverbruik al aardig oplopen, wanneer u deze vanwege het solarsysteem de hele dag laat lopen. Bij een goede balans tussen zwembad en filtersysteem draait dit systeem maximaal 4 uur per dag. Het kan dan al snel uit om het solarsysteem te voorzien van een lichtere pomp, welke minder elektrische energie consumeert en welke u dus onafhankelijk kunt van het filtersysteem kunt schakelen.

     Een andere manier van zwembad verwarming, is het verwarmen van het zwemwater met zonne-energie is met zwembadafdekking. Dit kan een solar zwembadafdekking zijn of een lamellenafdekking, waarbij de lamellenafdekking voor een zwembad veel duurder is als een solar zwembadafdekking oftewel noppenfolie. Het voordeel van beide systemen is dat deze gedurende de nacht of koude winderige dagen zorgen voor een goede isolatie van het wateroppervlak, zodat u overmatig warmteverlies van uw zwembad kunt voorkomen. En dat is toch weer mooi meegenomen, wanneer u de prijzen voor het opwarmen bekijkt.

     Clarico-Text-Image


     Een rekenvoorbeeld voor het energieverbruik van een solarsysteem voor zwembad verwarming:


     Berekening verschillende pompen voor het solarsysteem van uw zwembad.


     Voorbeeld: Het is een zonnige dag waarbij het mogelijk is om 8 uur gebruik te maken van zonne-energie. De zwembadpomp heeft een vermogen van 1500 watt en deze heeft voldoende aan 4 uur filteren per dag. Er wordt overgegaan naar een separate pomp van 400 watt voor het solarsysteem.


     De zwaardere zwembadpomp staat in de oude situatie vier uur langer aan. Tevens gebruikt deze pomp naar schatting 30% meer elektrische energie vanwege de weerstand in de het solarsysteem. Totaal energieverbruik door het solarsysteem komt dan op 4 x 1500 x 1.3 = 7800 Wh. Met een stroomprijs van €0,25/kWh is dit €1,95. Met de lichtere pomp is het energieverbruik 8 x 400 Watt = 3200 Wh. Met een stroomprijs van €0,25/kWh is dit €0,80. Dit is een besparing van €1,15 per dag. Bij nachtstroom kan dan ook het filtersysteem ’s nachts lopen, wat nog eens een voordeel oplevert van ca. €0,60 per dag.


     Naast deze besparing is het niet alleen duurzamer om een kleinere pomp te gebruiken, maar het geeft ook nog eens meer flexibiliteit. De kleinere pomp is eenvoudig met een temperatuursensor of tijdschakelaar te schakelen. Bij zwembad verwarming met solarpanelen is het verstandig om de pomp niet ’s nachts te laten lopen, omdat het zwembadwater dan eerder wordt gekoeld in plaats van verwarmt. Om het optimale resultaat te halen en ervoor te zorgen dat u geen omzien heeft naar het solarsysteem zijn er besturingskasten die het zwemwater temperatuur vergelijken met de temperatuur van de solarpanelen of solarbollen. De pomp voor het solarsysteem of een 3-weg klep wordt dan op de juiste momenten ingeschakeld.


     Berekening elektrische energie voor zwembad verwarming met een solarsysteem.


     Deze berekening is voor iedere situatie weer anders, echter willen we toch een overzicht hiervan geven. Bij deze berekening gaan we uit van een solarsysteem, welke op een half zonnige dag in 8 uur het zwemwater temperatuur met 2 graad kan laten stijgen. Bij deze berekening gaan we dus voorbij aan het solarsysteem en de bijbehorende investering om dit resultaat te behalen. De inhoud van het zwembad is bij deze berekening niet meer van belang, omdat bij zwembad met meer inhoud meer solarpanelen moeten worden geplaatst om zo toch op de 2 graad in 8 uur te komen.


     Om een zwembad met onderstaand volume van 15 naar 25 graden te verwarmen met een solarsysteem, welke beschikt over een separate kleine zwembad pomp, maar zonder temperatuur schakeling.

     Weer type

     Aantal dagen

     Prijs

     Vol zonnig (8 uur zon)

     5

     €4,00

     Half zonnig (4 uur zon)

     10

     €12,50

     Weinig zon (2 uur zon)

     20

     €25,00


     Bij een warmteverlies van 2 graden per dag/nacht, is volgende elektrische energie nodig met de bijbehorende kosten. (Met deze kosten ziet u hoe belangrijk een goede isolatie van een verwarmt zwembad is)


     Weer type

     Aantal dagen

     Prijs per dag

     Vol zonnig (8 uur zon)

     1

     €1,25

     Half zonnig (4 uur zon)

     Niet haalbaar, 1 graad verlies.

     €1,25

     Weinig zon (2 uur zon)

     Niet haalbaar, 1,5 graad verlies.

     €1,25


     Voordelen verwarmen met zonne-energie:

     Kostenefficiënte zwembadverwarming. Zonne-energie is gratis!

     De meest duurzame zwembad verwarming. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. (Afhankelijk van de leverancier van uw elektrische energie)

      

     Nadelen verwarmen met zonne-energie:

     Het systeem heeft een relatief lange opwarmtijd en is sterk gekoppeld aan het weer. Hierdoor is het systeem niet geschikt om in het vroege voorjaar of in het late najaar uw zwembad te verwarmen.

     Niet alle solarsystemen zijn vorstbestendig. Hierdoor moeten deze in de winter worden opgeborgen of alle water moet van het systeem worden gelaten.

     Het aantal solarpanelen of solarbollen dat u nodig heeft is afhankelijk van een aantal factoren. Neemt u contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Onze solarsystemen voor zwembaden vindt u in de categorie "Solarpanelen".

     Naar onze solar panelen Contact

     3. Verwarmen van het zwembad door middel van een elektrische verwarming

     Clarico-Text-Image

      

     Elektrisch verwarmen - consistent maar duur

     Het verwarmen van een zwembad met een elektrische verwarming is minder energiezuinig dan een warmtepomp of een solarsysteem. Waar een solarsysteem nog gebruik maakt van zonne-energie en de warmtepomp van de energie in de buitenlucht zal een elektrische verwarming uitsluitend de elektrische energie van het net omzetten in warmte. Er is dus geen sprake van energiewinning. Het is hiermee dan ook de duurste zwembadverwarmingssysteem in gebruik, ondanks dat de omzetting van elektrische energie naar warmte nagenoeg een rendement heeft van 100%. De aanschafprijs is relatief laag en het systeem geeft veel comfort, omdat met er geen omkijken naar heeft.


     Om een zwembad met onderstaand volume van 15 naar 25 graden te verwarmen met een elektrische verwarming is volgende nodig:

     Zwembad inhoud

     Benodigde elektrische energie

     Prijs

     15 m3

     174 kWh

     €43,50

     30 m3

     348 kWh

     €87,00

     45 m3

     522 kWh

     €130,50

     60 m3

     696 kWh

     €174,00


     Bij een warmteverlies van 2 graden per dag/nacht, is volgende elektrische energie nodig met de bijbehorende kosten. (Met deze kosten ziet u hoe belangrijk een goede isolatie van een verwarmt zwembad is)


     Zwembad inhoud

     Benodigde elektrische energie

     Prijs per dag

     15 m3

     34.8 kWh

     €8,70

     30 m3

     69.6 kWh

     €17,40

     45 m3

     104.4 kWh

     €26,10

     60 m3

     139.2 kWh

     €34,80

     Vanwege de hoge kosten hebben wij geen elektrische verwarmingssystemen in ons porfolio opgenomen.


     Voordelen verwarmen met een elektrische verwarming:

     Een duurzame zwembad verwarming. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. (Afhankelijk van de leverancier van uw elektrische energie)

     Comfortabele zwembadverwarming. Eenvoudig de temperatuur instellen en het zwembad is warm wanneer u wilt zwemmen.

      

     Nadelen verwarmen met een elektrische verwarming:

     Dit is de duurste methode om uw zwembad te verwarmen en dit wordt veroorzaakt doordat het verwarmen van 1 m3 water op gas altijd nog goedkoper is dan op stroom.

     De capaciteit is gelimiteerd aan de maximale capaciteit aan elektrische energie.

     Uitsluitend toe te passen voor jacuzzi’s of hele kleine zwembaden.

     4. Verwarmen van het zwembad door middel van een gasverwarming


     Gas verwarming - snel maar ook relatief duur

     Het verwarmen van uw zwembad met een gasverwarming is waarschijnlijk een van de meest comfortabele oplossingen. De opwarming gaat in een razend tempo, waarbij opwarming van meerdere graden per dagdeel mogelijk is. Ook bij extreem koude temperaturen. Er zijn verschillende manieren om het zwembad met gas te verwarmen. Dit kan door een originele zwembadkachel op gas of een CV-ketel oplossing.


     Een originele zwembadkachel heeft een laag rendement van ca. 60%, maar wel een enorme capaciteit van 100 kWh. De CV-ketel oplossing heeft een rendement en vermogen afhankelijk van het gebruikte type. Volgens de referentieberekening is er om 1 m3 zwembadwater 1 graad in temperatuur te laten stijgen 1.16 kWh nodig. Een kubieke meter aardgas kost gemiddeld genomen €0,65 (dit getal is afgerond om makkelijk te kunnen onthouden).

     Clarico-Text-Image


     Om een zwembad met onderstaand volume van 15 naar 25 graden te verwarmen met een gasverwarming is volgende nodig:

     Zwembad inhoud

     Type verwarming

     Benodigde tijd

     Prijs

     15 m3

     100 kWh zwembadkachel, 60%

     3 uur

     €19,50

     20 kWh CV-ketel, 75%

     11,6 uur

     €16,75

     35 kWh CV-ketel, 90%(HR)

     5,5 uur

     €13,90

     30 m3

     140 kWh zwembadkachel, 60%

     6 uur

     €39,-

     20 kWh CV-ketel, 75%

     23,2 uur

     €33,50

     35 kWh CV-ketel, 90%(HR)

     11 uur

     €27,80

     45 m3

     140 kWh zwembadkachel, 60%

     9 uur

     €58,50

     20 kWh CV-ketel, 75%

     34,8 uur

     €50,25

     35 kWh CV-ketel, 90%(HR)

     16,5 uur

     €41,70

     60 m3

     140 kWh zwembadkachel, 60%

     12 uur

     €78,-

     20 kWh CV-ketel, 75%

     46,4 uur

     €67,-

     35 kWh CV-ketel, 90%(HR)

     22 uur

     €55,60


     Bij een warmteverlies van 2 graden per dag/nacht, is volgende energie nodig:


     Zwembad inhoud

     Benodigd gas

     Prijs per dag

     15 m3

     4,35 m3

     €2,82

     30 m3

     8,70 m3

     €5,66

     45 m3

     13,05 m3

     €8,49

     60 m3

     17,40 m3

     €11,31


     Voordelen verwarmen met een gasverwarming:

     Zeer snelle opwarming mogelijk.

     Comfortabele zwembadverwarming. Eenvoudig de temperatuur instellen en het zwembad is warm wanneer u wilt zwemmen.

      

     Nadelen verwarmen met een gasverwarming:

     De traditionele gasverwarming voor een zwembad heeft een te laag rendement. Een CV-ketel verbruikt minder gas en is daarom duurzamer en goedkoper in gebruik. Doordat er geen energiewinning plaats vindt kan deze verwarming niet op tegen de solarsystemen en warmtepompen.

     Er worden fossiele brandstoffen gebruikt en hiermee is de gasverwarming voor een zwembad de minst duurzame oplossing.

     Neem contact met ons op wanneer u geïnteresseerd bent in een verwarmingssysteem op gas.

     5. Verwarmen van het zwembad door middel van een hout gestookte kachel

     Houtgestookte zwembadverwarming - snel en vooral sfeervol!

     De energie, welke vrijkomt bij verbranding van 1 kg van verschillende houtsoorten is nagenoeg gelijk. Dit ligt voor alle gedroogde houtsoorten rond 4,2 kWh per kg. Het verschil in soortelijke gewicht van de verschillende houtsoorten is echter groot, waardoor men toch voor de verschillende soorten een sterk variërend volume moet verbranden om dezelfde energie te krijgen.


     Ook is in de onderstaande tabel te zien hoe belangrijk het is om met goed gedroogd hout te stoken, omdat ander de geleverde energie sterk achteruit gaat.


     Clarico-Text-Image

     Type

     Gewicht in stere m3

     Energie per stere m3, bij 10-20 % vocht

     Energie per stere m3, bij 50-60 % vocht

     Prijs per KWh bij 10-20% vocht.

     Spar

     275 kg

     840 kWh

     400 kWh

     €0,030

     Berk

     435 kg

     1325 kWh

     870 kWh

     €0,034

     Beuk

     544 kg

     1660 kWh

     790 kWh

     €0,034

     Eik

     544 kg

     1660 kWh

     790 kWh.

     €0,035


     Om een zwembad met onderstaand volume van 15 naar 25 graden te verwarmen met een houtkachel is volgende nodig:


     Zwembad inhoud

     Benodigde energie

     Benodigd aantal stere m3 Spar bij 10-20% vocht

     Prijs

     15 m3

     174 kWh

     0,21 m3

     €6,09

     30 m3

     348 kWh

     0,42 m3

     €12,18

     45 m3

     522 kWh

     0,62 m3

     €18,27

     60 m3

     696 kWh

     0,83 m3

     €24,36


     Bij een warmteverlies van 2 graden per dag/nacht, is volgende energie nodig met de bijbehorende kosten. (Met deze kosten ziet u hoe belangrijk een goede isolatie van een verwarmt zwembad is


     Zwembad inhoud

     Benodigde elektrische energie

     Prijs per dag

     15 m3

     34.8 kWh

     €1,04

     30 m3

     69.6 kWh

     €2,09

     45 m3

     104.4 kWh

     €3,13

     60 m3

     139.2 kWh

     €4,18


     Nog één totaal overzicht van onze zwembad verwarmingsartikelen