True

Handleiding Staalwand Azuro zwembaden


Deze handleiding is gemaakt om onze klanten en mensen buiten onze klantenkringen te assisteren bij het monteren van de  Azuro staalwand zwembaden . Bij verdere vragen over deze handleiding kunt u ook contact met ons opnemen! We beginnen eerst met de voorbereidingen voor ingebouwde Azuro staalwand zwembaden. Vanaf stap 2 is de handleiding voor zowel bovengronds als ingebouwde Azuro zwembaden gelijk en alleen de laatste stap is ook voor ingebouwde Azuro staalwanden.

1.  Tijd om het gat te graven!

Als u kiest voor het inbouwen van uw Azuro staalwand zwembad dan is het van belang dat het gat een halve meter breder is aan elke zijde. Dit betekent bijvoorbeeld dat een Azuro staalwand zwembad rond met een diameter van 3,60m een gat van 4,60m diameter vereist. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar raden wij wel aan in verband met de ruimte voor montage!

Als stevige ondergrond voor  het Azuro inbouw zwembad adviseren wij aan een gewapende betonvloer van 200mm dikte met daarop XPS isolatie platen van 20mm dikte. Houd hier dus ook rekening mee bij de diepte van het gat!

Clarico-Text-Image

2. Creëer een vlakke ondergrond (vanaf hier begint de opbouw handleiding)  

Na het graven van het gat is het belangrijk dat er een horizontale vlakke vloer word gecreëerd zodat hierop de plaatsing van de staalwand kan gaan plaats vinden. Wij adviseren 150mm ruimer dan de afmetingen van het zwembad en niet meer dan 100mm diep. Heeft het bad bijvoorbeeld een diameter van 3600mm zorg dan dat u een ondergrond vrij maakt met minimaal een diameter van 3900mm.

Voorbeelden:

  • Plaatsing op het gazon; steek de graszoden ter grootte (+150mm) van het te plaatsen zwembad weg zodanig dat er een horizontale vlakke en stabiele ondergrond ontstaat.

  • Plaatsing in terras met betontegels; verwijder de tegels en het onderliggende gele zand zodanig dat er een horizontale vlakke en stabiele ondergrond ontstaat.

Als stevige ondergrond adviseren wij een gewapende betonvloer van 20 cm dikte te storten, met daarop XPS platen van 2 cm dik. Houd hier dus ook rekening mee bij de diepte van het gat!

LET OP: Zorg ervoor dat de betonvloer 100% waterpas is. Wanneer dit niet het geval is en het bad niet horizontaal staat, zal de wand ongelijk belast worden door de waterdruk en zal het bad vervormen. Dit kan leiden tot instabiliteit!

LET OP: Als uw bad niet horizontaal staat zal de wand ongelijk belast worden en vervormt het bad wanneer u het met water vult! Dit kan leiden tot instabiliteit!

3.  Monteer de onderste randprofielen                    

m.b.v. de busjes in elkaar zodanig dat er een cirkel ontstaat met de afmetingen van het door u gekochte zwembad. Plaats de cirkel direct op de voorbereide ondergrond. Sluit de cirkel nog niet!

TIP: Door een pen in het midden te slaan kunt u met een stuk touw een perfecte cirkel op de ondergrond tekenen.Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

4.  Plaats de staalwand in de randprofielen

Duw terwijl u de staalwand afrolt deze voorzichtig in de profielen. Het is erg handig als u hierbij met meerdere personen bent omdat de wand in deze fase nog erg instabiel is.

TIP: Let er op dat u de montagegaten voor het filter meteen goed richt! Vaak wordt ervoor gekozen om deze aan de achterzijde te plaatsen (uit het zicht).

Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

5.  Bevestig de twee uiteinden van de staalwand aan elkaar    

 Plaats de bouten van binnen naar buiten waardoor de moeren aan de buitenzijde van het bad kunnen worden aangedraaid. Sluit deze stap af door met duc tape aan de binnenzijde de bouten en aan de bovenzijde de twee hoekjes van de staalwand goed af te plakken. De bouten en de bovenste hoekjes van de staalwand kunnen de liner anders beschadigen.

Clarico-Text-Image

6.  Verbind de uiteinden van de randprofielen    

Er zal vaak een beetje speling zijn met randprofielen en het zetten van de staalwand. Het is dan van belang om het sluitende deel op maat te zagen en dan vast te monteren.

Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

Tip: Til d e staalwand iets op waardoor je de randprofielen weer kan bewegen naar buiten toe zodat het op maat gezaagde deel erin past.

7.   B reng de staalwandkoven aan in de hoeken en plaats het onderkleed

Door op de ondergrond bij de onderkant van de staalwand de koven te leggen voorkom je dat de liner onder de staalwand kruipt en zo lek gaat. Op de foto's hiernaast wordt er nog gewerkt met gezeefd zand. De koven zijn professioneler, werken prettiger en garanderen meer veiligheid dan zand. Verder is het  onderkleed  bedoeld voor de levensduur van de liner en voor de zachte ondergrond.

Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

8.  Plaats de liner gecentreerd in het bad

Plaats de liner in het midden van het bad en en laat hem enige tijd door de zon opwarmen. De elasticiteit van de liner neemt daardoor toe. De glimmende zijde hoort onder, als u hem achter wilt omdraaien voor een andere kleur kan dit ook. 

Laat vervolgens een laagje water in het bad lopen en wrijf de liner op de bodem van het bad van binnen naar buiten glad. Terwijl u het bad verder vol laat lopen, zorgt u steeds dat de liner ook tegen de wanden netjes wordt ingeklemd tussen het water en de staalwand. 

Wanneer het water is gestegen tot 20mm onder de opening van de filter-instroom, kunt u met een scherp mesje de benodigde gaten in de liner snijden. Als u de inlaat en skimmer heeft geplaatst kunt u het bad verder vullen tot halverwege het uitstroomvenster van de skimmer.


Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

9.  Verbind de bovenste randprofielen

U zult zien dat deze het bad veel extra stevigheid bieden.

Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image
Clarico-Text-Image

10.  Aanvullen met gestabiliseerd zand (enkel voor ingebouwd)

Als u heeft gekozen voor de ingegraven variant is deze stap nog even van belang voor de extra stevigheid die het bad nodig heeft. Het is van belang om het gaat aan te vullen met gestabiliseerd zand.

Clarico-Text-Image


Gelukt! Het zwembad is klaar om gebruikt te worden!

Mocht deze handleiding niet voldoende zijn geweest staan wij u graag te hulp via telefonisch contact of via de mail!


Neem contact op!