Vlokmiddel/vlokkingsmiddel vloeibaar 20 kg - Quickflock automatic plus Bayrol | PoolPlaza
True

Vlokmiddel/vlokkingsmiddel vloeibaar 20 kg - Quickflock automatic plus Bayrol

[10351010] Vlokmiddel/vlokkingsmiddel vloeibaar 20 kg - Quickflock automatic plus Bayrol

3

€ 85,90 € 85,90 85.9 EUR

€ 85,90

  Levertijd: 2-3 werkdagen

  Deze combinatie bestaat niet.

  Toevoegen aan winkelmandje Houd me op de hoogte


  Website bestellingen boven de 50 euro worden gratis verzonden!*

  Vlokmiddel

  Zwemwater zuiver houden is erg belangrijk. Hiertoe dienen de pH- en chloorwaarden tussen de voorgeschreven grenzen te liggen. Zie hiervoor de instructies op de verpakking van uw waterbehandelingsproducten. Als de waarden van het water hieraan voldoen, maar het water toch onzuiver en een beetje troebel is, kan het zijn dat er zich kleine verontreinigingen in het water bevinden. Deze deeltjes, colloïden genaamd, kunnen zo klein zijn dat ze door het zandfilter heen retour het bad in komen. Om dit te voorkomen kunt u dit vlokmiddel gebruiken. Vlokmiddel zorgt ervoor, dat de kleine verontreinigingen worden samengeklonterd tot iets grotere stukjes, die wel door het zandfilter worden opgevangen.


  Vlokmiddel kunt u bij ons in 3 soorten bestellen:

  1. Vloeibaar 20L: leverbaar in kannen van 20 kilogram. Het vloeibare vlokmiddel lost u op in een verhouding van 50 ml vlokmiddel per 1000 liter water. Let op: houd hierbij altijd de instructies op de verpakking aan! Meng dit in een gieter en spoel het uit over uw bad. Laat de pomp vervolgens 4 uur continu draaien, om het vlokmiddel goed te verdelen over het water. Hierna dient u de pomp voor de eerstvolgende 10 uur uit te schakelen, zodat het vlokmiddel zijn werk kan gaan doen in het water.

  2. Vloeibaar 1 liter

  3. Vast (cartouches): deze zakjes worden in de skimmer gelegd. U kunt uw zwembad gewoon blijven gebruiken. Na elke backwash van de pompinstallatie dient u het bad van een nieuw zakje vlokmiddel te voorzien.

  Quickflock Automatic Plus

  Quickflock Automatic Plus is een vloeibaar vlokmiddelconcentraat voor zandfilters voor het effectief verwijderen van de fijnste zwevende deeltjes in het water, die tot vertroebeling kunnen leiden. Het extra aanwezige lanthaan verwijdert ook betrouwbaar fosfaten uit uw zwembadwater. Fosfaten zijn voedingsstoffen voor voedsel voor algen en de afwezigheid door het vlokmiddel voorkomt dus algengroei.


  Vloeibaar speciaal flocculant met geïntegreerde fosfaatverwijderaar voor automatische dosering. Bevat: aluminiumsulfaat 14-hydraat; Lanthaanchloride, hydraat. De dosering wordt uitgevoerd door een speciale vlokmiddel-doseerpomp (Flockmatic) direct vanuit de aflevercontainer.


  Voorwaarde voor een optimale flocculatie is een pH-waarde tussen 7,0 en 7,4.

  De doseerhoeveelheid ligt tussen 60 en 240 ml per dag voor zwembaden tussen 20 en 100 m³ en is het resultaat van de looptijd van de pomp. Eenmaal per week wordt een terugspoeling van minimaal drie minuten aanbevolen.


  Belangrijke instructies:

  Neem absoluut de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het doseersysteem en de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op het productetiket in acht!

  Bewaar in de gesloten originele verpakking, vorstvrij en koel. Uit de buurt van onbevoegden houden. Giet het product nooit rechtstreeks in het zwembad.


  Voordelen

  • Vormt bijzonder snel vlokken met een zeer hoog vuilopnamevermogen en een hoge bindingskracht

  • Verwijdert fosfaten (algenvoer)

  • Verbetert de filtratieprestaties aanzienlijk, zorgt voor kristalhelder water

  • Eenvoudige bediening met het automatische doseersysteem Flockmatic. Direct doseren vanuit de aflevercontainer

  • Zuinig door het hoge aandeel actieve ingrediënten en laag verbruik

  • temperatuur onafhankelijk

  • dosering instructies

  Specificaties

  • Aanbevolen dosering: 60-240 ml per 20-100 m3

  • Filtertype: filtersystemen met zand of filterglas

  • Afmetingen zwembad: alles

  • Waar: in de vlokmiddeldoseerpomp

  • Wanneer: dagelijks


  Gevaar waarschuwingen

  H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


  Veiligheidsinstructies

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.

  P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

  P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.

  P308 + P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  P405 Achter slot bewaren.

  P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

  Dit is een voorbeeld van de recent bekeken producten door de gebruiker.
  Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.

  Recent bekeken producten